3 zaleskie projekty w Witrynie Obywatelskiej Prezydenta RP

śpieszę donieść, że trzy projekty obywatelskie z Zalesia Górnego zostały docenione i ogłoszone na stronie internetowej Pre-zydenta RP Bronisława Komorowskiego w Witrynie Obywatelskiej. Te obywatelskie, społeczne działania to:

1. Stowarzyszenie "Razem Lepiej" działające w Zalesiu Górnym na rzecz osób niepełnosprawnych. Koordynatorem działań są     Panie Magda Kamińska, Bogusia Meissner i Justyna Mazurek. W pracach Stowarzyszenia uczestniczą osoby niepełnospraw-     ne i ich opiekunowie.
2. "Jarmark Hubertowski", coroczne, integrujące wiele środowisk lokalnych wydarzenie, pozwalające na prezentację osiągnięć     zalesian i gości, znane szeroko poza Zalesiem Górnym. Przygotowywane z inicjatywy Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia     Górnego przez liczne grono współorganizatorów, szkoły, harcerzy ze szczepu Watra, Sołectwo, Klub Sportowy Hubertus,     Radę Parafialną, klub Kultury, Klub Seniora, Razem Lepiej i inne. W tym roku na niedzielę 9 czerwca przygotowujemy 13-stą     edycję Jarmarku.
3. "Spotkania z Pieśnią", wspólne, radosne śpiewanie przeplatane ciekawą gawędą historyczną jako nowoczesna formuła ce-     lebrowania Świąt Państwowych - rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja, rocznicę Cudu nad Wisłą - 15 sierpnia i rocznicę     odzyskania Niepodległości 11 Listopada. Wspólnie śpiewamy także kolędy. "Spotkania..." zainicjowane w 2010 przygotowy-     wane są przez trzy zaleskie rodziny Kozłowskich, Nowików i Szczycińskich, a wspierane przez lokalny samorząd i instytucje     kultury. Podstawą są śpiewający obywatele z Zalesia, Piaseczna i Sulejówka.

Ścieżka do Witryny Obywatelskiej Prezydenta RP, gdzie znajdą Państwo nasze inicjatywy jako przykłady dobrych praktyk: http://www.prezydent.pl/witryna-obywatelska. Natychmiast też podjęlismy interwencję w sprawie błędnej lokalizacji projek-tów na dołączonych mapkach. Otrzymaliśmy zwrotną odpowiedź o treści:
"...aktualnie trwa wprowadzanie zmian graficznych na podstronie Witryny Obywatelskiej, w związku z tym czasami występuje zła lokalizacja. Gdy pojawi się nowa mapa, dane zostaną ponownie wprowadzone. Przepraszam za błędy na stronie i proszę o wyrozu-miałość."
Łatwo zauważyć, że w naszym przypadku "czasami" obejmuje wszystkie nasze projekty. :-)

Ewa Kozłowska, 09.04.2013 powrót
Design by flankerds.com