List czytelniczki - Zaleski czy Zalesiański?

Szanowna Redakcjo - mam pytanie. Dlaczego w drugiej części nazwy Komitetu przymiotnik brzmi "Zaleski", a nie "Zalesiański"? Zaleski kojarzy mi się z byłym burmistrzem Zalewskim, który teraz jest w radzie powiatu i też nic nie robi dla Zalesia - wytłumaczcie mi proszę - pozdrawiam.

Czytelniczka 26.06.2012 (nazwisko znane Redakcji). ... więcej

Komitet Zaleski - KOZA

Komitet Zaleski (KOZA) - nieformalna współpraca ludzi reprezentujących zaleskie instytucje, organizacje i firmy, a często - chcąc nie chcąc - kilka organizacji na raz. Stale współpracują: Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego, Sołtys i Rada Sołecka, Klub Sportowy Hubertus, Klub Kultury Zalesie Górne, Szczep ZHR Warta, Mikroklimat, Gimnazjum, Stowarzyszenie Rodziców TU, Klub Seniora, Klub Razem Lepiej, Rada Parafialna, Przystanek Zalesie, Koło Gospodyń Podmiejskich, Fundacja Alabaster, Fundacja Odrodzenie. Lista ta jest otwarta oraz zmienna.

KOZA nie ma szefa, adresu, regulaminu, ani pieniędzy. Ludzie Ci mimo osobistych celów, dążeń i ambicji, darząc się sympatię, nieraz skrywaną za deklarowaną antypatią, zorientowali się, że ta współpraca się opłaca. Głos KOZY jest lepiej, niż każdego z jej członków z osobna, słyszalny w Gminie i w Powiecie, czyli tam, gdzie uchwalane są budżety na nasze drogi, oświatę, kulturę, sport, bezpieczeństwo, czy też ważą się losy d. Ośrodka Wisła. Wydarzenia kulturalne i sportowe koordynowane wspólnie lepiej wychodzą, a uzgadnianie ich kalendarza jest łatwiejsze. Tej współpracy będzie poświęcona ta zakładka.

Zapraszamy do nadsyłania swoich opinii, pomysłów i ... słów krytyki na nasz adres.

Budżet Gminy Piaseczno 2013 - wstępne propozycje do projektu

Słowo się rzekło i KOZA u woza. Radny Łukasz Kamiński 12.06.2012 wystosował apel do zalesiańsko-okolicznego piekiełka o zabranie wspólnego głosu w sprawie projektu budżetu Gminy Piaseczno na 2013 rok. W odpowiedzi dosyć chuda KOZA, czyli Sołtys i Rada Sołecka, Klub Kultury Zalesie Górne, Przystanek Zalesie i Stowarzyszenie Przyjaciół Zalesia Górnego zebrali się po raz pierwszy 20.06.2012 i spotkali się Radnym. W spotkaniu wziął również udział Radny Wojciech Kaczorowski. Padły wstępne uwagi, wnioski, i zastrzeżenia. Główna część dyskusji została zdominowana przez drogi - czyli nawierzchnie zaleskich ulic, odwodnienie i położenie chodników. Postanowiliśmy prowadzić dyskusję w blokach. Wymieniono - drogi, kultura, sport, tradycja, bezpieczeństwo i ... jerzyki (ptaki komarożerne).

Stowarzyszenie złożyło wstępne propozycje do projektu budżetu Gminy Piaseczno na 2013 rok. Kwoty jakie powinny, czy też mogłyby zaspokoić te propozycje, to dalsza sprawa i musimy nad tym podyskutować - kilka z nich powinna wycenić i w całości zająć się nimi Gmina, bo nie wiążą się z pracami społeczności - wymagają określonych przepisami kompetencji czy procedur.

Propozycje te są dobrym materiałem do rozpoczęcia stałej, długiej i owocnej współpracy z Radnymi i Urzędem Gminy, bynaj-mniej nie z pozycji roszczeniowej, lecz na zasadzie oferty naszych oddolnych działań.

Następne spotkanie odbędzie się 04.07.2012, w dzień amerykańskiego święta, zapewne dla uczczenia faktu, że w USA, kiedy pojawi się jakiś problem, to nie powołuje się urzędu do jego rozwiązania, tylko zawiązuje się komitet społeczny.

Design by flankerds.com