GOSC = Gmina, Okolica, Sołtys, Centrum Kultury

Przystanek Zalesie - bezpłatna gazeta sołecka

Najnowszy numer Przystanek Zalesie rok VII No 6/2014 (61), archiwum Przystanków Zalesia.

Zwyciężyliśmy w konkursie Wojewody Mazowieckiego - edycja 2012 - na najaktywniejsze sołectwo na Mazowszu w 2012 roku. My zgłosiliśmy nasz biuletyn informacyjny „Przystanek Zalesie”, który wydajemy regularnie od maja 2008 roku w nakładzie 700 egz. miesięcznie. Dyplom pod ikoną obok.

Doniósł o tym Kurier Południowy nr 456 z 5.10.2012 zamieszczając relację filmową dostępną również na YouTube. Gazeta Piaseczyńska nr 7 (185) z dn. 17.10.2012 na str. 7 zamieściła artykuł pt. "Zalesie Górne wyróżnione przez wojewodę".

Nasza gazetka pod koniec każdego miesiąca jest wykładana w kilkunastu sklepach na terenie Zalesia i okolic. Komisja konkur-sowa doceniła w naszym „Przystanku” m.in. systematyczny przekaz lokalnych informacji, popularyza­cję gospodarowania fun-duszem sołeckim oraz walory integracyjne gazetki dla społeczności lokalnej.

Zainteresowani biuletynem czytelnicy mogą również zapoznać się z nim na trzech innych stronach internetowych:
www.zalesie-gorne.eu; www.powiat-piaseczynski.info; www.naszepiaseczno.pl.

Wedle informacji Sołtysa Ewy Molendy-Stroińskiej z 16.10.2012 powrót
Design by flankerds.com