Wybory sołtysa i rady sołeckiej, 12.05.2012

Dnia 12 maja 2012 odbyło się w Zalesiu Górnym zebranie wiejskie w celu wybrania nowego sołtysa i rady sołeckiej. Zebranie prowadził przedstawiciel gminy, w osobie pierwszego zastępcy burmistrza pana Daniela Putkiewicza, które-go serdecznie powitała ustępująca sołtys, pani Ewa Molenda-Stroińska. Ona też wypełniła pierwszą część spotkania opowiadając o pracach, osiągnięciach, realizacjach i porażkach swojej czteroletniej kadencji. Następnie odbyły się wybory. Niestety nie było prawdziwej walki wyborczej, bo padła tylko jedna kandydatura i tak następne cztery lata znów Ewa Molenda-Stroińska będzie naszą „Panią Sołtys”. Podobnie przebiegły wybory do rady sołeckiej, gdzie zgłoszono ośmiu kandy-datów i tyluż liczy wybrana nowa rada sołecka, której skład podaję w kolejności alfabetycznej nazwisk: Antoni Cybulski, Iwona Dąbrowska, Jacek Dulny, Mirosław Grzyb, Ewa Kamińska-Sobczak, Łukasz Kamiński, Andrzej Szczygielski, Leokadia Waligóra. Wkrótce opublikujemy zdjęcie sołtysa i jego rady, aby byli łatwiej rozpoznawalni, bo częściej znamy się "z widzenia" niż "z nazwiska".

Ewa Kamińska-Sobczak, Redaktor Naczelny Przystanku Zalesie, 19.05.2012 powrót
Design by flankerds.com