Członkowie Stowarzyszenia w Radzie Sołeckiej

15 września wybraliśmy Sołtysa i Radę Sołecką na następne 4 lata.  W zebraniu, które odbyło się w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym uczestniczyło blisko 100 osób.

Ewa Stroińska pozostaje na stanowisku Sołtysa, ale w Radzie Sołeckiej cztery z siedmiu to osoby nowe. Więcej TUTAJ

Powered with Quick.CMS