Koliz 20

Ambitnym projektem zespołu "Koliz 15" jest śledzenie zmian związanych z tworzeniem raju rowerowego wokół Zalesia Górnego – w tym ścieżek rowerowych wzdłuż głównych ciągów komunikacyjnych Zalesia Górnego i okolic oraz autostrady rowerowej do Piaseczna. Chcemy aby zalesianie byli informowani o projektach i realizacjach na każdym ich etapie. Chcemy także aby zalesianie mieli realny wpływ na pomysły, i przedsięwzięcia odnośnych organów i instytucji i aby te instytucje szanowały wolę zalesian.

Powered with Quick.CMS