Dość Gadania - Drzewa Wszędzie

W sobotę 14 marca wzdłuż ul. Chyliczkowskiej w Piasecznie powstała wzorcowa liniowa plantacja wierzby energetycznej. Na blisko 700 m odcinku, za ścieżką rowerową, 5 zalesian z grupy Dość Gadania – Drzewa Wszędzie posadziło ok. 2,4 tys. sadzonek wierzby. Pobiliśmy rekord wydajności - 250 sadzonek na osobę w ciągu godziny.

Za rok między posadzonymi przez powiat sadzonkami zwykłych drzew, w odstępie od nich, będą widoczne ponad 2 metrowej wysokości zwarte kolumny pędów wierzb. Za rok je skosimy, by mieć na nowe sadzonki. Następne koszenia będą co 3 lata. Cel - własne biopaliwo do kotłowni gminnych, by wyeliminować paliwa kopalne. Akcja była uzgodniona ze starostą, gospodarzem drogi.

Podobnie uzyskaliśmy od starosty zgodę na obsadzenie 2 grządek przy ul. Pionierów w Zalesiu Górnym. Miało to być nasze, zaleskie (zalesiańskie) malutkie poletko doświadczalne, demonstracyjne, dla wzbudzenia publicznej debaty o pilności podjęcia konkretnych działań klimatycznych, ale nasza Rada Sołecka odmówiła zgody. Argumenty: w Zalesiu już jest za dużo liści i tyle jest innych miejscowości, więc dlaczego u nas?

W aspekcie klimatycznym sadzenie nowych drzew to najtańszy sposób i najpilniejszy – aby w pełni pracowały muszą urosnąć. Dziś sadzone drzewa w 2050 r. będą miały 30 lat, będą dopiero wchodzić w dorosłość.  Trzeba by jak najszybciej drzewa były wszędzie, by każdy, nawet najmniejszy kawałek ziemi pracował i pochłaniał CO2.

Przyjmując plon dla plantacji liniowej (przydrożnej) 25 ton suchej masy drzewnej z 1 ha (w odstępach 0,75m x 0.75m) rocznie, jedna sadzonka to 1,3 kg CO2 pochłoniętego rocznie plus energia cieplna 8,6 kWh. Oznacza to, że w aspekcie klimatycznym równoważnikiem 1 m2 paneli fotowoltaicznych jest 15 sadzonek wierzby energetycznej, a to znaczy, że sadząc 200 sztuk na godzinę wartość pracy jednej osoby to 13'000 zł/godzinę. Piaseczyński Alarm dla Klimatu i grupa Dość Gadania – Drzewa Wszędzie posadziły tej wiosny już ponad 4 tys. sadzonek na liniowych plantacjach przy drogach gminnych i powiatowych oraz 300 wierzb rosochatych przy starych polnych drogach.

Adres dla tych, którzy chcą działać dla klimatu i mają już Dość Gadania: Jacek Koziński kozinski.jacek@gmail.com

Powered with Quick.CMS