Kamień Marszałka w 100-lecie odzyskania Niepodległości

Jak świętować 100-lecie odzyskania Niepodległości w Zalesiu Górnym, które nie istniało na mapie Polski w 1918 r., a więc nie było miejscem żadnych ważnych wydarzeń, nie wiódł tędy żaden szlak walk o Niepodległość i granice Rzeczypospolitej?


Musimy sobie uświadomić, że powstanie w 1930 r. osiedla–ogrodu Zalesie Górne, ma swe źródło właśnie w 1918 roku. To właśnie dzięki odzyskaniu niepodległości, działacze polityczni i gospodarczy, ludzie nauki i kultury, żołnierze walczący o wolną Polskę w szeregach Organizacji Bojowej PPS, w Legionach Polskich, w Polskiej Organizacji Wojskowej, w odrodzonym Wojsku Polskim – mogli pracować, tworzyć i budować, mogli poświęcić się pokojowej pracy dla Wolnej Ojczyzny. Owocem tej pracy jest nasze Zalesie Górne. Dlatego pamiętali oni o zmarłym Ojcu Niepodległości, Naczelniku Państwa i Wodzu Naczelnym Wojska Polskiego – Marszałku Józefie Piłsudskim, którego pożegnali 17 maja 1935 r. w Jego ostatniej drodze na Wawel.
Tego dnia wieczorem na peronie stacji w Zalesiu Górnym, przy rozpalonym ognisku, zgromadzili się mieszkańcy osiedla. Mżył drobny deszcz i było zimno. Około godziny 18.30, specjalny pociąg żałobny zatrzymał się na krótką chwilę w Zalesiu Górnym. Na lawecie armatniej umieszczonej na platformie kolejowej wiózł on na Wawel trumnę z ciałem Marszałka Józefa Piłsudskiego. Generałowie Wojska Polskiego pełnili wartę honorową przy trumnie ustawionej na lawecie armatniej na platformie kolejowej. W osobnym wagonie podróżowali członkowie rodziny. Gdy ten nietypowy kondukt żałobny stanął, przemówił przewodniczący SPZG Jan Witold Wisłocki oraz legionista kpt. Wojciech Chorzępa, podkreślając zasługi Marszałka Piłsudskiego w walce o niepodległość. Zebrani odmówili modlitwę za zmarłego oraz odśpiewali Mazurka Dąbrowskiego, po czym pociąg – tak wolno jak przybył – ruszył w kierunku Krakowa.


18 maja 2018 r, w roku 100-lecia odzyskania przez Polskę Niepodległości., o godz. 19.00, przy ulicy Pionierów, opodal stacji kolejowej znów zebrali się mieszkańcy Zalesia Górnego. Tym razem, na uroczystości odsłonięcia tablicy upamiętniającej owo wydarzenie sprzed 83 lat. którą prowadził Grzegorz Nowik. Obok kamienia stanęły poczty sztandarowe Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego i Szczepu ZHR „WATRA”, a wartę honorową przy kamieniu zaciągnęli harcerze. Zebranych powitała Ewa Kozłowska Prezes Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego, a Mirosława Hołownia-Nowik odczytała list od Krzysztofa Jaraczewskiego wnuka Marszałka Józefa Piłsudskiego. Po tym głos zabrała córka Legionisty, dr Barbara Tokarska. Mówiła o swoim patriotycznym wychowaniu - w rodzinie, w szkole, w harcerstwie i w kościele; o wychowaniu, które zawiodło ją w szeregi Armii Krajowej, o wzorcach osobowych jej pokolenia, wśród których postacią pierwszoplanową był Marszałek Józef Piłsudski. Potem Pani Barbara Tokarska z Panem Zbigniewem Chorzępą – wnukiem kapitana Wojciecha Chorzępy, odsłonili tablicę pamiątkową, ksiądz proboszcz Krzysztof Grzejszczyk poświęcił ją i poprowadził modlitwę za naszych Dziadów i Pradziadów, wszystkich bojowników i współtwórców Niepodległości. Zebrani odśpiewali hymn państwowy.
Wszyscy obecni na uroczystości podpisali „Akt fundacji i poświęcenia tablicy pamiątkowej”, który wraz z kopią listu od p. Krzysztofa Jaraczewskiego oraz listą fundatorów został zamknięty w metalowej „kapsule czasu” i zamurowany pod kamieniem, który wynalazł w lasach Chojnowskich i sprowadził Mirosław Grzyb.


Uroczystość była owocem współpracy członków wszystkich organizacji i pracowników instytucji Zalesia Górnego: Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego, Rady Sołeckiej, Nadleśnictwa Chojnów, Szczepu ZHR „WATRA” oraz Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy. Ich przedstawiciele: prezes SPZG Ewa Kozłowska, sołtys Ewa Stroińska, nadleśniczy Sławomir Mydłowski, harcmistrz Jan Kamiński i podharcmistrzyni Weronika Sankowska oraz dyrektor Marta Blauth, zakopali i zabetonowali „kapsułę czasu”. Na zakończenie uroczystości, przemówił z-ca burmistrza naszej gminy, Daniel Putkiewicz, dziękując całej wspólnocie Zalesia Górnego za zgodną pracę dla utrwalania tradycji miejscowości. Następnie zebrani zaśpiewali, przy akompaniamencie Stanisława Szczycińskiego, kilka pieśni poświęconych Józefowi Piłsudskiemu, kończąc krótki koncert Marszem Pierwszej Brygady. Fundatorzy otrzymali wydany przez SPZG 1. tom „Słownika Legionistów Polskich 1914-1918”, a wszyscy goście foldery, informujące o uroczystościach pogrzebowych Marszałka w Warszawie, w Zalesiu Górnym i na Wawelu oraz współtwórcach Zalesia i organizatorach uroczystości sprzed 83 laty wydane specjalnie z tej okazji.

Inicjatywę członków Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego upamiętnienia wydarzenia z 17 maja1935 r. wsparli finansowo mieszkańcy Zalesia Górnego, Pan Sławomir Mydłowski - Nadleśnictwo Chojnów i Rada Sołecka Zalesia Górnego.
Tablica została ufundowana przez Firmę Kamieniarską Pana Marka Szołtuna. Oprawę graficzną zapewniło Studio-Furia Pani Małgorzaty Zdrojewskiej.
Wszystkim Państwu serdecznie dziękujemy. Lista darczyńców znalazła się w kapsule czasu, którą zakopaliśmy w pobliżu „Kamienia Marszałka”, publikujemy ją również poniżej: 

 • BROWAREK TADEUSZ
 • BRZOZOWSKA MAŁGORZATA
 • CHORZĘPA ZBIGNIEW
 • CYBULSKI ANTONI
 • DURSKI ADAM
 • EBERT JAN
 • GRZYB MIROSŁAW
 • HOŁOWNIA-NOWIK MIROSŁAWA
 • JANISZEWSKA TERESA
 • JAROSZ-HRYNIEWICZ JOLANTA
 • KARASEK WIESŁAWA
 • KOŁOMAJSKA ELŻBIETA
 • KOWALSKA-NOWAK JOANNA
 • KOZŁOWSKA EWA
 • KOZŁOWSKA HALINA
 • KOZŁOWSKI SŁAWOMIR
 • KUPIEC TADEUSZ I DANUTA
 • LONGIN ALINA
 • LUBRYCZYŃSKA ZOFIA
 • ŁUCZYŃSKI JERZY
 • MATUS ZDZISŁAW
 • NOWIK GRZEGORZ
 • OSTROWSKI JERZY
 • ROŚCISZEWSKI LESZEK I IRMINA
 • STROIŃSKA EWA
 • STAWECKA KRYSTYNA
 • SYBILSKA AGATA
 • SZCZYCIŃSKA WANDA
 • SZUMOWSKA AGATA
 • SZUMOWSKI TADEUSZ
 • TOKARSKA BARBARA
 • WAGNER BARBARA I HORST
 • WIERZBICKA JANINA
 • NADLEŚNICTWO CHOJNÓW

 

 • Data ostatniej modyfikacji:
 • Autor modyfikacji: Ewa Kozłowska
Powered with Quick.CMS