Spotkanie z żywą historią

Z inicjatywy Basi Browarkówny 25 marca 2021 podczas dwóch lekcji historii odbyło się zdalne spotkanie uczniów klasy VI D miejscowej Szkoły Podstawowej z powstańcami warszawskimi zamieszkałymi w Zalesiu Górnym. Zaproszenie nauczyciela historii p. Pawła Grzybickiego przyjęli p. Barbara Tokarska i p. prof. Jan Ebert. Nastoletni uczniowie mieli możność bezpośredniego kontaktu z bohaterami narodowymi, wysłuchania ich wspomnień i zadawania pytań. W związku z dużym zainteresowaniem takim spotkaniem osób spoza szkoły planujemy organizację podobnego spotkania dla ogółu mieszkańców, zwłaszcza, że naszym sąsiadem jest również trzeci powstaniec – p. Bogdan Bartnikowski*), któremu Pani Tokarska poświęciła przejmujący wiersz, zamieszczony na naszej stronie internetowej.

 

*) Bogdan Bartnikowski - trzynastoletni powstaniec warszawski i więzień Auschwitz. Literat zamieszkały w Zalesiu Górnym.

 

Powered with Quick.CMS