Sprzeciw SPZG do CPK

W dniu wczorajszym (10.03.2020) SPZG złożyło w Centralnym Porcie Komunikacyjnym swoje stanowisko – opracowany przez grono wytrawnych ekspertów sprzeciw wobec proponowanego przebiegu linii drogowej A50 z kopiami dla Gminy Piaseczno, Generalnej Dyrekcji Dróg Publicznych i Autostrad, Ministerstwa Infrastruktury, Generalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska i Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Warszawie. Złożyliśmy go dwoma sposobami – pocztą elektroniczną i przez platformę ePUAP.

Dokument wraz z kompletem UPO-ów jest na naszym serwerze.
Nadto, do CPK wysłaliśmy go również pocztą tradycyjną.

Powered with Quick.CMS