Walne Zgromadzenie 2021 r.

Wydarzenie od: 30-03-2021Wydarzenie do: 30-03-2021

30.03.2021 r. o godz.19:00 (II termin)  odbyło się bardzo ważne dla członków naszej organizacji wydarzenie -  Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego kończące 3 letnią kadencję dotychczasowego Zarządu.

Zebranie prowadziła Prezes SPZG Mirosława Hołownia-Nowik, protokolantem Walne Zgromadzenie wybrało Tadeusza Browarka.

Zarząd  przedstawił członkom Stowarzyszenia  sprawozdanie finansowe  za 2020 r.  oraz sprawozdanie rzeczowe dziękując członkom SPZG za ogromne zaangażowanie i świetną współpracę.

Swoje sprawozdanie zaprezentowała też Komisja Rewizyjna, która nie zgłosiła poważnych zastrzeżeń i  złożyła  wniosek o udzielenie absolutorium ustępującemu Zarządowi. 

Członkowie SPZG jednogłośnie zatwierdzili sprawozdanie finansowe oraz podjęli uchwałę o przeznaczeniu zysku wypracowanego w 2020 r na działalność statutową w roku 2021. Jednogłośnie też przyjęto  sprawozdanie rzeczowe z działalności SPZG w niełatwym 2020 roku.

Walne Zgromadzenie zatwierdziło też jednogłośnie preliminarz budżetowy Stowarzyszenia na rok 2021 przedstawiony przez Zarząd.

Następnie przystąpiono do wyborów nowych władz Stowarzyszenia na następne 3 lata. W wyniku kolejnych tajnych głosowań na zgłoszone kandydatury (5 os.) wybrano Zarząd w składzie: Tadeusz Browarek, Mirosława Hołownia-Nowik, Ewa Kozłowska, Sławomir Kozłowski oraz Julita Stróżewska.

Walne Zgromadzenie wybrało też 3 osobową Komisję Rewizyjną w składzie:  Anna Kozłowska, Jerzy Ostrowski, Jacek Tokarski. 

W dyskusji nad programem działania SPZG w 2021 r zwrócono uwagę na potrzebę wypracowania form  pozyskiwania do współpracy młodego pokolenia oraz krzewienia wśród mieszkańców świadomości niezwykle ciekawych dziejów  naszej miejscowości. 

Jeszcze tego samego dnia ukonstytuował się Zarząd SPZG. Prezesem została Mirosława Hołownia-Nowik, Wiceprezesami: Tadeusz Browarek i Ewa Kozłowska, funkcję Skarbnika Zarząd powierzył Sławomirowi Kozłowskiemu a Zastępcy Skarbnika Julicie Stróżewskiej. Tadeusz Browarek wziął też na siebie obowiązki Sekretarza.

Komisja Rewizyjna ukonstytuuje się w najbliższych dniach.

Cieszymy się, że w Walnym Zgromadzeniu wzięła udział ponad połowa wszystkich członków.

Ustępujący Zarząd bardzo gorąco dziękuje wszystkim mieszkańcom za wsparcie swoich działań, a nowy zwraca się z gorącą prośbą o życzliwość i włączenie się do wspólnych działań dla dobra naszej społeczności.

 

Poniżej prezentujemy zatwierdzone przez Walne Zgromadzenie dokumenty:

 

  • Data ostatniej modyfikacji:
  • Autor modyfikacji: Mirosława Hołownia-Nowik
Powered with Quick.CMS