Walne Zgromadzenie 2022 r

Wydarzenie od: 14-05-2022Wydarzenie do: 14-05-2022

Walne Zgromadzenie Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego odbędzie się 14 maja (w sobotę) o godz. 15:45 (I termin) 16:15 (II termin) w siedzibie SPZG ul. Wiekowej Sosny 4.

  Prosimy członków Stowarzyszenia, by wcześniej zapoznali się ze sprawozdaniem z działalności  SPZG w 2021 r  oraz ze sprawozdaniem finansowym.

Prawo głosowania podczas Walnego Zgromadzenia mają członkowie SPZG. Mile widziani są przyjaciele Zalesia Górnego i okolic oraz sympatycy Stowarzyszenia.

Powered with Quick.CMS