Walne Zgromadzenie SPZG w 2023 r. - relacja

W piątkowe popołudnie 21 kwietnia 2023 r w siedzibie przy ul. Wiekowej Sosny 4 spotkali się członkowie Stowarzyszenia Przyjaciół Zalesia Górnego na corocznym Walnym Zgromadzeniu. Obecni wybrali Julitę Stróżewską jako osobę prowadzącą spotkanie, protokółował Tadeusz Browarek. 

W imieniu Zarządu sprawozdanie z jego działalności przedstawiła Prezes SPZG Mirosława Hołownia-Nowik, sprawozdanie finansowe zaś Sławomir Kozłowski, skarbnik SPZG. Obecni przyjęli sprawozdania jednogłośnie. Na wniosek Komisji Rewizyjnej w składzie Jacek Tokarski, Jerzy Orłowski, Anna Kozłowska Walne Zgromadzenie udzieliło absolutorium Zarządowi. 

Następnie obecni dyskutowali nad przedstawionym przez Miłkę Nowik preliminarzem budżetowym na 2023 r. wnosząc poprawki polegające na zwiększeniu kwoty przeznaczonej na organizację Rodzinnego Pikniku Hubertowskiego w br do 3000 zł. Preliminarz po poprawkach został przegłosowany jednogłośnie.

Omówione zostały propozycje działania w 2023 r, sporo emocji wzbudziła nowa koncepcja tradycyjnego Jarmarku Hubertowskiego, organizowanego w tym roku wspólnie z Radą Rodziców Szkoły Podstawowej im. Wspólnej Europy pod nazwą Rodzinny Piknik Hubertowski. Emocje wzbudziła zmiana nazwy oraz rola SPZG w tym przedsięwzięciu. Większość obecnych uznała to rozwiązanie za korzystne zarówno dla zalesian jak też samego Stowarzyszenia dostrzegając w dobrej współpracy z licznym i prężnym środowiskiem rodziców uczniów szansę dla rozwoju SPZG.

Padały też propozycje stworzenia przytulnej atmosfery w siedzibie SPZG poprzez powieszenie na ścianach oprawionych historycznych fotografii  czy też wznowienia konkursu na najpiękniejszy ogród, którego wyniki tradycyjnie były ogłaszane podczas Jarmarku Hubertowskiego (Grzegorz Nowik). Powrócił też temat szlaku turystycznego po historycznych miejscach w Zalesiu (Ewa Kozłowska, Miłka Nowik).

Dotychczasowe stałe wydarzenia takie jak "Spotkania z Pieśnią", Uniwersytet Każdego Wieku, Choinka Zalesian będą kontynuowane. 

Spotkanie zakończyło się złożeniem życzeń Sławkowi Kozłowskiemu, którego urodziny przypadały w dniu 22 kwietnia.

Czeka nas pracowity i pełen wydarzeń rok!

 

 

Powered with Quick.CMS