Wyjazd z ul. Jesionowej - petycja

30 grudnia 2021 r wysłaliśmy na prośbę mieszkańców i w ich imieniu petycję do Wojewody Mazowieckiego, Starosty Piaseczyńskiego i Burmistrza Miasta i Gminy Piaseczno w sprawie konieczności podjęcia zdecydowanych i szybkich działań poprawiających bezpieczeństwo na odcinku drogi wojewódzkiej nr 873 od stacji kolejowej w Zalesiu do wylotu z ul. Jesionowej.

Wieloletnie prośby zderzają się z obojętnością i opieszałością władz lokalnych. Czas na zdecydowane działania, by nie dochodziło do kolejnych kolizji i wypadków, by nikt więcej nie zginął.

14 lutego 2022 r, w poniedziałek, o godz.18:00 w Szkole Podstawowej w Zalesiu Górnym odbędzie się spotkanie, na którym na zaproszenie Rady Sołeckiej pojawi się autor projektu przebudowy tego odcinka drogi oraz zastępca burmistrza p. Robert Widz. Zapraszamy mieszkańców Zalesia, którym na sercu leży bezpieczeństwo. To niepowtarzalna okazja, by dowiedzieć się u źródła jak i kiedy wyjazd z ul. Jesionowej oraz przejście od stacji do Planety Zalesie staną się wreszcie bezpieczne oraz by wnieść ewentualne poprawki do projektu jeszcze na etapie planowania.

W trosce o bezpieczeństwo zdrowotne uczestników spotkania wymagane są maseczki ochronne.

Powered with Quick.CMS