Pamięć i Spuścizna (PiS)

Zadaniem zespołu "Pamięć i Spuścizna" jest szeroko pojęta działalność informacyjno-edukacyjna na temat historii naszej miejscowości.

Nasze działania będą się koncentrowały na:

  • obecności na platformach społecznościowych,
  • organizowaniu pogadanek oraz cyklu filmów historycznych dla dzieci i młodzieży we współpracy ze szkołą,
  • artykułach w „Wieściach”,
  • wznowieniu książki o Zalesiu,
  • kontynuacji działania Uniwersytetu Każdego Wieku,
  • kontyuacji Spotkań z Pieśnią.
  • Data ostatniej modyfikacji:
  • Autor modyfikacji: Tadeusz Browarek
Powered with Quick.CMS